Ons beleidsplan

Doelstelling

Naast het bieden van de mogelijkheden voor het belijden van het islamitisch geloof heeft het Islamitisch Centrum zich ten doel gesteld om de integratie, emancipatie en participatie van de moslimgemeenschap in de Venrayse samenleving te bevorderen middels educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Deze activiteiten zullen zowel voor mannen, vrouwen, jong en oud toegankelijk zijn.

Wat wel belangrijk is om te melden is dat wij onze activiteiten natuurlijk verrichten vanuit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. Wij willen graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/Venray).

Het islamitisch Centrum heeft ten doel: het beoefenen van de islamitische godsdienst en het verspreiden van de islamitische cultuur door opvoeding volgens de islamitische overlevering.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

Activiteiten

Jongerenactiviteiten
Ouderenactiviteiten
Vrouwenactiviteiten
Overige activiteiten